•  สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดย พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (พระอาจารย์ทอง สิริมงฺคโล) ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุพรหมา

  03 มกราคม 2562

  ผู้ชม 236 ครั้ง

 •   ภายในพระอุโบสถ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ว่าด้วยเรื่อง ตำานานพระทักขิณโมลีธาตุ ไว้โดยย่อ ตั้งแต่สมัยพุทธกาล คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จดอยจอมท

  04 มกราคม 2562

  ผู้ชม 212 ครั้ง

 •    องค์พระบรมธาตุองค์นี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่ โตเท่าเมล็ดถั่วเขียว หรือเมล็ด ข้าวโพด สัณฐานกลมเกลี้ยง สีดอกพิกุลแห้งหรือคล้ายทองดอกบวบ  สีพระบรมธาตุองค์นี

  04 มกราคม 2562

  ผู้ชม 185 ครั้ง

 • ตามตำนาน พระบรมธาตุศรีจอมทอง ที่ได้บันทึกเหตุการณ์ในช่วงของการสร้างวัดพระธาตุ ศรีจอมทองในสมัยราชวงศ์มังราย กล่าวถึง จุลศักราช ๘๗๘ (พ.ศ. ๒๐๖๐)  พระรัตนราช  (พร

  04 มกราคม 2562

  ผู้ชม 192 ครั้ง

 • ตามตำนานพระบรมธาตุกล่าว ถึง  พระอุโบสถวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหารถือเป็นสถานที่สำคัญที่จากตำนานพระบรมธาตุ  ได้ระบุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำภัตตกิจ (เสวยอาหาร

  04 มกราคม 2562

  ผู้ชม 157 ครั้ง

 • 27 มกราคม 2562

  ผู้ชม 107 ครั้ง

 • นามเดิม ทอง นามสกุล พรหมมเสน เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๖ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน ณ วัดบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

  27 มกราคม 2562

  ผู้ชม 90 ครั้ง

 • เส้นทางของ “ บัณฑิต ” ผู้มีจิตใฝ่การศึกษา พระเดชพระคุณหลวงปู่มีความเป็นบัณฑิตอยู่ในตน ท่านฝึกฝนตนเองและให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยต

  27 มกราคม 2562

  ผู้ชม 68 ครั้ง