ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑
ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

Wat Phradhatu Sri Chom tong Voravihara
Banluang.Chomtong.ChiangMai 50160. Thailand
โทร 053342184-6 โทรสาร 053342187

แผนที่

ฟอร์มติดต่อ